Thanh pham 2 Thanh pham 3 Thanh pham 4 Heatset Che ban 1 Che ban 2 In cuon 3 In cuon 2 Thanh pham 1
TẠP CHÍ

-          In các loại tạp chí từ trung bình đến chất lượng cao với tiến độ cực nhanh.

-          Vật liệu: chủ yếu là các loại giấy tráng phấn có định lượng từ 54-130 gsm.

-          Thành phẩm: đóng kim, phay gáy, ép nhũ, tráng phủ, bế nổi, dán, thả sản phẩm…

 

 

 

  • HỖ TRỢ ONLINE
    • Hotline
    • Hotline: 0983.357.789
  • ĐỐI TÁC