Thanh pham 2 Thanh pham 3 Thanh pham 4 Heatset Che ban 1 Che ban 2 In cuon 3 In cuon 2 Thanh pham 1
    Giới thiệu
  • Trang chủ » Giới thiệu
  • Thứ ba, 25/06/2013

    Công ty in báo Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Nhà in báo Nhân Dân II, rồi Nhà in báo Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, và nay tên đầy đủ là Công ty TNHH một thành viên In báo Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh (Nhan Dan printing HCMC Co, Ltd), là một trong ba Công ty In báo Nhân Dân của Báo Nhân Dân và là một trong tám điểm in Báo Nhân Dân trong cả nước. Cứ đến tháng tư, là người Việt Nam ai cũng  nhớ và nghĩ ngay đến ngày chiến thắng lịch sử của dân tộc 30-4 – ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

    Thứ năm, 27/06/2013